begeleiding loopbaan en welzijn

Hoe werken wij bij de coaching?

Onze 5M’s, onze 5 troeven:

  • M aatwerk
  • M ethisch
  • M ensgericht
  • M entaal versterken
  • M eesterschap

Coaching, persoonlijke begeleiding en training en bijlessen

Wij houden met u op onze locatie een kort en eenvoudig kennismakingsgesprek.
De vraag of de opdracht wordt vastgelegd, een minimum aantal sessies, de locatie en de prijs worden afgesproken. We hanteren gebruikelijke uurtarieven

Het vastleggen van een minimum aantal sessies gebeurt in overleg, telkens met het oog op het vervullen van de randvoorwaarden voor een ontwikkelingsproces.

Daarna starten we met een diepgaander intakegesprek/interview en de wenselijke begeleidingssessies. Voor de bijlessen vervalt het intakegesprek. In dit geval starten we vanuit de aangebrachte probleemstellingen, gevolgd door oefensessies.

Wij werken enkel op maat. Wij werken samen met u een persoonlijk plan van aanpak uit! Haalbaar en doelgericht.

U ontvangt bij aanvang een factuur voor het afgesproken minimum aantal sessies. Extra bijkomende sessies op uw vraag worden achteraf gefactureerd.

Hypnotherapie

Wij bezorgen u na het vastleggen van een afspraak een intakeformulier die u vooraf invult en ondertekent. Op het moment van de afspraak overlopen wij het intakeformulier. Daarna start de sessie onmiddellijk.

Eén sessie duurt ongeveer 45 minuten in de praktijk.

Training en scholing

U vult een inlichtingenfiche in met de toelating u op de hoogte te houden van ons aanbod. Wij brengen u via mail op de hoogte van de sessie(s) en de mogelijkheid tot inschrijving. U kunt zich altijd uitschrijven om de info niet langer te ontvangen. Deelname kan enkel als de betaling is gebeurd(betalingsbewijs).

Adviesverlening

Wij houden met u op onze locatie een kort en eenvoudig kennismakingsgesprek in functie van de probleemstelling. We hebben u de mogelijkheden bekeken om advies te verstrekken verder af. We gebruiken gebruikelijke uurtarieven voor het gebruik van een advies.